Je to již mnoho let, kdy Peter Senge vydal publikaci, která vzbudila rozruch. Má co říci i dnes? Jak se posunula během posledních let a jak se prolíná s knowledge managementem. Učící se organizace je dynamickým systémem, který se nepřetržitě adaptuje a hledá zlepšení. Naplňuje model RAP, tedy od reakce, přes adaptaci k prosperitě. Učící se organizace vytváří prostředí permanentních změn a inovační kulturu, která narušuje status quo. Učící se organizace posiluje sebeřízení, odpovědnost, strategické a designové myšlení každého spolupracovníka. Budeme si vnášet konkrétní příklady z různých organizací a vytvářet vědomí, že žádná z nich nemůže říct, že už se vše naučila. Taky budeme mluvit o tom, že učící se organizaci nelze redukovat na propracovaný systém vzdělávání. 

 

  • Co to znamená učící se organizace? 
  • Jak se změnil management organizace za poslední roky? 
  • Proč je důležité vzdělávání v organizaci? 

 

Business Brunch® není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor