Na našem - vašem Business Brunch® budeme prolínat individuální a organizační rovinu. Už v dávných dobách se mluvilo o odvaze a statečnosti jako o ctnosti, bez které ostatní ctnosti nemohou být. Archaické slovo ctnost si můžeme nazvat v dnešním jazyce jako zdatnosti či kompetenci. Odvaha se může projevit v různých oblastech a dnech našeho života. Ve své podstatě je odvaha vystoupení ze zóny komfortu. Je to odvaha být, odvaha ke zklamání, ale i odvaha se nebránit. Rozpracujeme si nejrůznější odvahy. Budeme mluvit o tom, co si představit pod odvážnou organizací a proč je důležité vytvářet prostředí, ve kterém je odvaha podporována, včetně odvahy k neúspěchu. Proč potřebujeme odvážnou organizaci? Protože otevírá nové možnosti. Pojďte s námi hledat nové možnosti. 

 

  • Co to vlastně je odvaha? 
  • Jaké jsou časté mýty o odvaze? 
  • Jak souvisí odvaha s organizací? 
  • Proč je odvaha v organizaci důležitá? 
  • Co se může stát člověku a/nebo organizaci, když nemá odvahu dělat změny? 

 

Business Brunch® není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor