Svět se dal do pohybu již před pandemií. Pohyb zpochybnil mnohé jistoty, ale také se zvýšila nedůvěra. Přitom důvěra je pro organizace klíčová, aby mohly být úspěšné. Je to důvěra v sebe, ve svou prospěšnost, v orientaci na druhé, které stojí mimo ni. Rozvoj důvěry společnosti neznamená naivitu. Důvěra je leckdy spojována s pocity jistoty. Jenže pravý opak je pravdou. Důvěra a nejistota jsou nerozlučnou dvojicí. Předpokladem důvěry je otevřená komunikace, respekt a vzájemnost. Důvěra z hlediska psychologického, sociologického, manažerského je základním kamenem euroamerické civilizace. V dnešní emoční a dezinformační době získává na ještě větší důležitosti. Důvěra nás bude provázet i dalšími tématy. Jaký je vztah mezi důvěrou a kontrolou? Více se dozvíte na našem - vašem Business Brunch®.  

 

  • Proč je pro organizaci důležitá důvěra?  
  • Co způsobuje nedůvěru? 
  • Jak se taková důvěra buduje? 
  • Co je často spojováno s důvěrou? 

 

Business Brunch® není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor