Stále žijeme v iluzi individuálního vědění, pokrok je ovšem dán zejména týmovým pojetím a sdílením, předáváním zkušeností. Funkční vztahy mezi pracovníky jsou klíčové, přesto se snadno zanedbávají pod vahou urgentních problémů a pracovního tlaku. Každý něco ví, na něco slyší a každý může mít užitečnou roli v týmu, která mu sedí. Budeme mluvit o tacitních znalostech, které se nejlépe předávají, když lidé dělají spolu. Na listopadovém Business Brunchi® se budeme tedy věnovat metodám týmového učení a perspektivám týmové práce, která se stává základní jednotkou řízení namísto jedince.

Business Brunch® 2022 není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor

Partneři akce