Efektivní motivace zaměstnanců patří k důležitým kompetencím manažerů. Motivace se skládá z jednotlivých motivů, které mohou být směřované k požadovanému chování, ale jiné mohou naopak od takového chování odrazovat. Jak podpořit a rozvíjet kladné motivy a jak naopak omezit nebo eliminovat motivy záporné se dozvíte právě na tomto listopadovém brunchi.

Získáte nové znalosti nejen o motivačních teoriích ale i o specifických požadavcích a potřebách různých typů zaměstnanců.

Business Brunch® 2022 není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor

Partneři akce