Tématem speciálního letního Brunche budou nejaktuálnější trendy v oblasti zdravého pracovního prostředí. Můžete se těšit na přednášky zkušených lidí z praxe, které budou věnovány důležitým tématům rezonujícím se současnou dobou.

Business Brunch® 2022 není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor

Partneři akce