Proč měnit něco, co funguje? I když něco nyní funguje, neznamená to, že to takhle bude fungovat věčně. Změna ale někdy není úplně snadná a nenastane sama od sebe. Tématem druhého letošního brunche bude právě řízení změny. Dozvíte se nejen jak změnu naplánovat, ale také jak ji správně komunikovat a tím i co nejvíce usnadnit její přijetí.

Někdy se může zdát, že nejnáročnější a nejdůležitější částí změny je tvorba vize. Tedy znalost toho, kam míříme a čeho se snažíme změnou docílit. My si ale myslíme, že je stejně tak důležité zaměřit se na tady a teď a věnovat pozornost především nejbližším krokům a provádět je s respektem k samotné vizi.

Business Brunch® 2022 není soubor odborných avšak nesouvisejících přednášek. Jedná se o kvalitní s komplexní celoroční vzdělávání, ze kterého budete čerpat ještě dlouho poté.

Harmonogram

Přihlásit se

Organizátor

Partneři akce